hits

Svaret hennes er lite oppløftende

kommentarer

Høyre matcher ikke Arbeiderpartiet i saken som kan bli et viktig tema i 2015-valget.


LOVER IKKE MER: Kulturminister Thorhild Widvey gir foreløpig ikke mer til idretten enn tidligere vedtak tilsier. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Norges Idrettsforbund, med president Børre Rognlien og generalsekretær Inge Andersen i spissen, vedtok nylig at man skal ha som mål å påvirke politikerne til å bevilge én milliard kroner årlig til idretten over statsbudsjettet.

Mangelen på idrettsanlegg er prekær, og forbundets egne beregninger anslår at man trenger 2,2 milliarder kroner for å fjerne alt etterslep.

Dette er årsaken til at mange nordmenn, meg selv inkludert, var imot å sende en norsk OL-søknad. Et OL i Oslo ville kun hjulpet anleggskrisen i hovedstaden, ikke i resten av landet. Dette ble også brukt som forklaring av flere politikere, som landet på samme side av høstens store debatt.

Nå har altså idrettsstyret droppet festen, brettet opp ermene og startet på jobben med å utslette anleggskrisen. Det gleder meg å se.

Vedtaket har også blitt tatt godt imot av Idretts-Norge.

- Det har vært en betydelig positiv respons i egen organisasjon. Dette er noe jeg registrerer at idrettsorganisasjonen bejubler, og det er vel ennå ikke noen som har sagt at de er imot dette, fortalte generalsekretær Inge Andersen da jeg møtte ham i forrige uke.


LEGGER PRESS PÅ POLITIKERNE: Inge Andersen og idrettsforbundet følger opp politikernes OL-nei. Foto: Nettavisen.

Arbeiderpartiet har lovet å gi 400 millioner kroner over fire år dersom Ap får bestemme statsbudsjettet. Det er en god start.

Akkurat nå er det imidlertid enda viktigere hva Høyre vil gjøre, ettersom Høyre både sitter i regjeringen og har kulturministerposten, gjennom Thorhild Widvey.

- Jeg tror ingen er overrasket. Vi har alltid hatt en god dialog med både regjering og storting, og har vel egentlig ikke gjort annet enn å bruke politikernes egen argumentasjon for hvorfor man var skeptiske til OL. Nå vil jeg presisere at Widvey var positiv til OL og jobbet for OL, men dette er dypt seriøst fra idretten. Det er et stort behov, landet rundt, argumenterte Inge Andersen.

Etter praten med generalsekretæren spurte jeg derfor kulturministeren om man allerede under budsjettforhandlingene nå vurderer å sette av midler til idrettsanlegg over hele landet, om dette først er aktuelt i neste års budsjett eller anses som uaktuelt.

Svaret var lite oppløftende.

- Idrettsanlegg prioriteres høyt i våre budsjett. I vårt første budsjettår økte vi andelen i tippenøkkelen som går til idrettsbygg fra 56 % til 64 %. Basert på prognosene vil det  bidra til litt over 300 millioner kroner i 2015, totalt kan det bli 2, 2 milliarder til idrett. Økningen skal i første rekke gå til å styrke tilskuddet til idrettsanlegg, svarte kulturminister Widvey.

- Jeg skjønner at dette er viktig for idretten. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke idretten også fremover.  Momskompensasjon til drift, egen momskompensasjonsordning for anlegg og spillemidler til anlegg er viktige ordninger som jeg skjønner at idretten er opptatt av, la hun til.

Jeg setter pris på at kulturministeren tok seg tid til å svare på henvendelsen min midt i budsjettforhandlingene, men hadde håpet på et mer idrettsvennlig svar.

Ja, tippenøkkelen økes til 64 prosent. Dette forslaget kom imidlertid allerede under forrige regjering. Den sittende regjeringen har bare latt være å gå tilbake på det løftet idretten fikk av forgjengerne deres. Utover dette loves det altså ikke en krone, annet enn at man får tilbake momsinnbetalinger. Det er ingen reell støtte.

Arbeiderpartiet vil gi 400 millioner kroner årlig som en ekstrabevilgning. Det er 400 millioner mer enn Høyre vil love bort, men samtidig er det småpenger sammenlignet med hva som tildeles kultursektoren. Den Norske Opera alene fikk 510 millioner over statsbudsjettet i 2012.

Idrettsforbundets generalsekretær Inge Andersen gjorde det helt klart at «dette blir en viktig politisk jobb for oss fram til 2016» da jeg møtte ham i forbindelse med Antidoping Norges pressekonferanse på Ullevaal stadion torsdag.

- Nå går vi inn i en periode hvor det skal være kommune- og fylkestingsvalg i 2015, og jeg vil tro at dette kan være en viktig valgkampsak for dem som ønsker støtte fra idretten, sa generalsekretæren.

Jeg håper Inge Andersen får rett.

Akkurat nå kan vi i alle fall slå fast at Høyre ikke er like idrettsvennlig som Arbeiderpartiet.

Det er verdt å merke seg.